Fotokopiranje


Fotokopiranje podrazumijeva umnožavanje već postojećih dokumenata. Vršimo fotokopiranje u boji ili crno-bijelo, nebitno da li se radi o jednoj ili velikom broju kopija.

Fotokopiranje vršimo na najnovijim kopir mašinama: Xerox 550 (kopiranje u boji), Canon 5065 (crno-bijelo kopiranje), koje obezbjeđuju izuzetan kvalitet fotokopije. Radimo kopiranje do proširenog A3 formata i težine papira do 300 grama.Katalog-cjenovnik (uskoro online):