Grafička priprema i dorada


Dugogodišnje iskustvo u grafičkoj struci nam je omogućilo spoznaju da kvalitetna štampa nije uslov da jedan proizvod možete nazvati uspješno odrađenim. Grafička priprema i dorada su ključni momenti na početku i na kraju jednog ciklusa pri izradi štampanog materijala. Naši grafički dizajneri mogu da odgovore svim Vašim zahtjevima i da Vaše ideje pretvore u gotov proizvod. Detaljna kontrola i završna dorada obezbjeđuju proizvod kakav zaslužujete.

Grafička priprema:

 • grafička priprema za sve vrste štampanog materijala;
 • grafička priprema za lasersku gravuru;
 • grafička priprema za CNC gravuru;
 • dizajn vizuelnog identiteta;
 • izrada grafičke knjige standarda;
 • studijsko fotografisanje;
 • skeniranje;
 • obrada fotografija i sl.

Grafička dorada:

 • sječenje;
 • savijanje (bigovanje);
 • koričenje;
 • plastificiranje itd.