Izrada priznanja


Medalje, pehari i plakete su važan dio na raznim manifestacijama, kao što su:

  • sportska takmičenja;
  • sajmovi;
  • izložbe;
  • naučni skupovi;
  • školski događaji.

Pored navedenog, sve više su prisutni u privredi za odavanje prizanjanja istaknutima ličnostima i stručnjacima, te u preduzećima za priznanje doprinosa istaknutim saradnicima.
Kod nas možete pronaći širok izbor medalja, pehara i plaketa, od klasičnog stila do modernog dizajna, preko ekonomičnih modela do modela visoke klase, na koje ćemo napisati tekst po Vašoj želji.